top of page

תוכנית לחינוך סביבתי בראשון לציון, נהריה, יסוד המעלה, טובא זנגריה והחל מהשנה הקרובה  גם בעפולה, צפת ועמק המעיינות- ייזום, תכנון, ליווי וביצוע פרויקטים לחינוך סביבתי בבתי ספר, גני ילדים, על פי אמות המידה של המשרד להגנת הסביבה. התוכניות לחינוך סביבתי הוכנו ובוצעו  בתיאום המשרד להגנת הסביבה והרשויות המקומיות בכל ישוב.  התוכניות כללו  הסמכת בית ספר או בתי ספר כבית/י ספר ירוק/ים (פרק א')  וכן הפעלת תוכנית רשותית בתחום חדשנות סביבתית (פרק ב') ותוכנית קהילתית (פרק ג').  הכל בהתאמה לתהליכי החדשנות, היזמות והקיימות  של המועצה ומערכת החינוך בישובים.

רשת עמל

סדנאות לחדשנות סביבתית בחטיבות ביניים בראשון לציון, כמהלך רשותי רחב- מטרת התוכנית היא לפתח מוצר סביבתי טכנולוגי באמצעות קבוצות מנהיגות ירוקה (המועצות הירוקות)  של 3 חטיבות הביניים בעיר (מיכה רייסר, אשלים ואחרון הבילויים). המוצר יפותח כפועל יוצא של תוכנית שנתית לחדשנות סביבתית ובריאות שתופעל בבתי ספר אלה. במסגרת התהליך שעברו התלמידים,  הם התמודדו עם סוגיה סביבתית שנבחרה בדרכים מדעיות וטכנולוגיות . הם פיתחו  את המוצר אותו הם רוצים לפתח וקיבלו כלים ליישם אותו.

סדנאות לחדשנות סביבתית

תוכנית שנתית ליזמות וחדשנות טכנולוגית בתחומי הסביבה , עבור רשת עמל- לקורס שנתי בנושא טכנולוגיה וסביבה במסגרתו נחשפו התלמידים לעולם הקלינטק ולקשר הבלתי אמצעי בין שני תחומים אלה. במסגרת הקורס, עברו התלמידים תהליך שמטרתו טכנולוגית ועסקית ובמרכזו האופן שבו ניתן להפוך רעיון למוצר קלינטק.  הקורס התמקד בחשיפת התלמידים לענף הקלינטק על מאפייניו השונים,  הם עברו סוג של ו"מכינה" במסגרתה ילמדו על הטכנולוגיות הרלוונטיות.בהמשך, התלמידים  מתוכננים לעבור תהליך ליווי ופיתוח של המוצרים\שירותים. בשלב זה העבודה הלימודית תתבצע בצוותים לפי "המיזם" הנבחר, כלומר בתוך קבוצת הקלינטק. כל קבוצה תתמקד ברעיון טכנולוגי סביבתי משלה ובה תעסוק לאורך השנה.

תוכנית שנתית ליזמות וחדשנות

bottom of page