top of page

אודות Eco Plan

אשר וטורי (2).jpg

EcoPlan,  הינו משרד תכנון וייעוץ עירוני רב-תחומי הכולל שדירה של אנשי מקצוע קבועים ושותפים מקצועיים,

זאת על מנת "לתפור" ללקוחותינו את הפתרון או הפרויקט האופטימאליים בתחומי המחקר, התכנון והאסטרטגיה. 

​הקבוצה מאמינה שחינוך וחברה, כלכלה וסביבה כרוכים זה בזה.

 

על כן,  לא ניתן לפתח אסטרטגיה עסקית, חינוכית או עירונית ארוכת טווח העומדת באתגרי המאה ה-21 מבלי לקחת בחשבון משולש זה.

לצוות שלנו נסיון רב שנים בתכנון, ייעוץ ואסטרטגיה, בכלל זה לרשויות מקומיות במגזר הכפרי, העירוני, היהודי והערבי.

 

כמו כן,  חברות פרטיות, גופים ציבוריים, בתי ספר וכן האיחוד האירופי.

נסיון זה, והעיסוק במגוון תחומים חברתיים וסביבתיים, מאפשרים לנו להבין את הלקוח שלנו.  

 

ליזום, לתכנן וליישם עבורו פיתרונות, ואף לסייע באיתור מקרות מימון רלוונטיים לפי הצורך.

בכל תוך אופטימיזציה של עלות מול תועלת.

בראש המשרד עומד ד"ר אשר וטורי, יועץ ומתכנן, בעל תואר שלישי בתכנון ערים מאוניברסיטת בן גוריון, בעבר ראש החטיבה ללימודי סביבה במכללת עמק יזרעאל.

ד"ר וטורי, חוקר בכיר במרכז לחיזוי טכנולוגי באוניברסיטת תל אביב.


מתמחה במדיניות תכנון אורבאני בר קיימא, פיתוח מרחבי למידה, התחדשות עירונית, מדיניות אנרגיה ושוק הקלין-טק.


​בין היתר, ד"ר וטורי עוסק בבדיקות היתכנות לפרויקטים כלכליים, סביבתיים וחברתיים, ליווי תהליכי התחדשות עירונית, מרחבי למידה,  הכנת פרוגראמות והכנת תסקירי השפעה על הסביבה ו/או החברה על פי דרישות וועדות התכנון או יזמים פרטיים.

לקוחות

bottom of page