top of page

חינוך סביבתי

המשרד EcoPlan מלווה מאז 2008 רשויות מקומיות ברחבי הארץ בייזום, פיתוח וביצוע תוכניות לחינוך סביבתי בבתי ספר, גני ילדים ובקהילה.

בין היתר עוסק המשרד בהתאמת התוכניות למאפיינים של היישוב ומערכת החינוך, כתיבת קולות קוראים, הסמכת בתי ספר ירוקים, ובניית סדנאות ייחודיות כמהלכים רשותיים רחבים, כגון סדנאות בניה ירוקה, סדנאות קלינטק, תוכניות "גן ביער" , הקמת "שבילי חושים",  ועוד המתאפיינים בחדשנות סביבתית ופדגוגית.

 

הסדנאות משלבות האקתונים, ימי חשיפה.

בין השירותים העיקריים שלנו:

  • סדנאות, קורסים והשתלמויות במערכת החינוך ובקרב אוכלוסיות מבוגרים ספציפיות, כגון עובדי עיריה, סייעות בגני ילדים, ארגונים ותעשייה.

  • כתיבת קולות קוראים- הכנת בקשות לתמיכה בפרויקטים סביבתיים וחינוכיים להגשה לקרונות ציבוריות, קק"ל, משרדי האנרגיה, הגנת הסביבה, החינוך, המשרד לפיתוח הנגב והגליל וגופים נוספים.

  • הסמכת בתי ספר ירוקים לפי אמות המידה של המשרד להגנת הסביבה.

  • ליווי והנחיה של יוזמות קהילתיות.

bottom of page